DOCUMENTS


http://www.xtec.es/crp-santcugat/emocionsmegahabilitats.doc
Megahabilitats. Habilitats per viure.
Traducció, selecció i adaptació del llibre “Megahabilidades” de Dorothy Rich, realitzada per Manuel Segura Morales.
http://www6.gencat.net/cec/02-2003.html
Educar les emocions. Document del Consell Escolar de Catalunya.
[[|http://www.xtec.es/~jcollell/Tra%E7_6_2003.pdf]]
Collell, J., Escudé, C. (2003). L’educació emocional. Traç, Revista dels mestres de la Garrotxa, any XIX núm 37, pp 8-10.
http://www.xtec.es/crp-pladelestany/formacio/0405/text.pdf
Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de Investigación Educativa (RIE), 21, 1, 7-43.
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/199798/memories/MGuell.pdf
Manuel Güell Barceló: Desconeix-te tu mateix. Programa d'alfabetització emocional.
http://iespuigcastellar.xeill.net/activitats/jornades-pedagogiques/educacio-emocional/anna-carpena-la-construccio-de-la-convivencia/
Document d'Anna Carpena, titulat "La construcció de la convivència", presentat a la Jornada de Reflexió del Consell Escolar de Catalunya (Sabadell, 2006).
http://iespuigcastellar.xeill.net/activitats/jornades-pedagogiques/educacio-emocional/
Pàgina web de l'IES Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet on es recullen diferents documents i propostes de treball.
ALTRES PÀGINES


http://www.xtec.es/crp-santcugat/emocionalbibliogracrp.htm
Pàgina del C.R.P. de Sant Cugat.
http://www.xtec.es/~cparella/
Pàgina personal de Carles Parellada.
http://www.cuentosparaconversar.net/index.htm
Pàgina, en castellà, amb contes per a treballar habilitats socials, emocions, etc. Mireu el planeta dels professors.