El grup de treball d'educació socioemocional del Berguedà va sorgir arrel d'un curs del Pla de Formació de Zona impartit per l'Anna Carpena el curs 2000-01. El curs següent i durant 5 cursos més (del 2001-02 fins ara 2005-06) el grup ha anat definint el seu projecte de treball amb força dificultat.
S'han realitzat diverses activitats, entre elles:

•Comentaris sobre programes d'educació emocional que coneixíem i/o impartíem a l'aula amb valoració de la seva eficàcia, tendència, etc.

•Fitxer de llibres de literatura infantil sobre el tema emocional.

•Anàlisi de casos: presentació de casos reals que es donen a les nostres aules, discussió i propostes per part de tots els membres del grup.

•Educació emocional dels mestres: anàlisi de les emocions i conductes dels mestres a través de l'anàlisi transaccional. Activitat conduïda per Assumpta Pla.

•Lectura i comentaris de llibres sobre aquesta temàtica citats a la bibliografia.

•Participació a xerrades i debats sobre aquesta temàtica, tant a la nostra zona com fora d'aquest àmbit.

•Creació d'aquesta pàgina web.